Taksa notarialna

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie, którego stawki maksymalne określa:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Taksa notarialna podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług (Vat), przekazywany przez notariusza organom podatkowym.

 

Podatki

Od dokonywanych czynności notarialnych notariusz pobiera na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

Podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn

Opłaty sądowe

Notariusz pobiera należne opłaty sądowe na podstawie:

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych

W celu wyliczenia indywidualnej opłaty dla Państwa czynności prosimy o kontakt telefoniczny, bądź drogą elektroniczną.