Z dniem 5 października 2011 roku Krajowa Rada Notarialna uruchomiła elektroniczny system pod nazwą Rejestry Notarialne. Obecnie system Rejestry Notarialne obejmuje:

  • Rejestr Użytkowników w skład którego wchodzą między innymi ustawowe listy notariuszy i zastępców notarialnych
  • Rejestr Spadkowy zawierający informacje o zarejestrowanych notarialnych aktach poświadczenia dziedziczenia (od 1 marca 2009 r.) oraz sądowych stwierdzeniach nabycia spadku i europejskich poświadczeniach spadkowych (od 8 września 2016 r.)
  • Notarialny Rejestr Testamentów zawierający informacje o testamentach zarejestrowanych przez notariuszy na wniosek testatora, zarówno notarialnych, jak i własnoręcznych, składający się tylko z części notarialnej (dostęp wymaga złożenia pisemnego wniosku do notariusza). Rejestr ten gwarantuje osobom sporządzającym testament pełną dyskrecję

  • Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

  • Rejestr Zarządców Sukcesyjnych przedsiębiorstw osób fizycznych

  • Notarialne Rejestry Statystyczne

Poniżej znajdują się formularze:

 

Więcej informacji: https://rejestry-notarialne.pl/