Z dniem 5 października 2011 roku Krajowa Rada Notarialna uruchomiła elektroniczny system pod nazwą rejestry notarialne. Na system ten składają się obecnie dwa rejestry:

RAPD (rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia) działający do tej pory samodzielnie od 2009 roku, zawierający kompletny zbiór wszystkich sporządzonych notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia, składający się z części notarialnej i publicznej, do której bezpośredni dostęp mają państwo także z naszej witryny internetowej. Osoby pragnące otrzymać wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, a dla których nie zostało zastrzeżone takie prawo w treści tego dokumentu, zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku do notariusza wraz ze stosownymi załącznikami, w celu wykazania interesu prawnego;

Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia

NORT (notarialny rejestr testamentów) zawierający informacje o testamentach zarejestrowanych przez notariuszy na wniosek testatora, zarówno notarialnych, jak i własnoręcznych, składający się tylko z części notarialnej (dostęp wymaga złożenia pisemnego wniosku do notariusza). Rejestr ten gwarantuje osobom sporządzającym testament pełną dyskrecję.

Poniżej znajdują się formularze: