Dokumentami, na podstawie których notariusz stwierdza tożsamość stawających do czynności notarialnej, są wyłącznie:

 • dowód osobisty
 • paszport

W przypadku osób prawnych identyfikacja następuje na podstawie odpisu z krajowego rejestru sądowego.

Niezbędne dane osób stawających do czynności notarialnej:

 • imiona i nazwisko
 • imiona rodziców
 • seria i numer dokumentu tożsamości
 • pesel
 • stan cywilny
 • adres zamieszkania

W przypadku osób prawnych:

 • pełna nazwa podmiotu wraz z danymi przedstawicieli
 • numer KRS
 • REGON
 • NIP
 • adres siedziby
 • umowa/statut spółki

Niezbędne dokumenty do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron należy dostarczyć przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej do kancelarii, po uprzednim zapoznaniu się z wykazem niezbędnych dokumentów (plik .pdf) . W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z kancelarią.

Spółki prawa handlowego prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z podaniem rodzaju czynności notarialnej i proponowanego terminu, a bezzwłocznie odeślemy informacje o niezbędnych danych i dostępności czasowej.