Notariusz Zielona Góra
Kancelaria notarialna
30 lat na rynku
Notariusz Zielona Góra Hańska Kaczanowska

Kancelaria notarialna | Zielona Góra

K. Hańska, K. Kaczanowska, M. Hański

Nasza kancelaria notarialna powstała w 1993 roku i jest jedną z najdłużej funkcjonujących kancelarii notarialnych w Zielonej Górze. Wieloletnie doświadczenie, staranność i zachowanie zasad etyki zawodowej zapewnią Państwu bezpieczeństwo obrotu prawnego i prawidłowe zabezpieczenie interesów.

Zapraszamy do kontaktu, nasz zespół notariuszy udzieli Państwu fachowej pomocy.

Usługi i wykonywane czynności notarialne

Zobacz, w jakich dziedzinach i w jakim zakresie możemy Ci pomóc. Kliknij na wybrany obszar, aby zobaczyć wszystkie czynności.

Umowa sprzedaży

Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność i wydać mu nieruchomość, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę sprzedaży

Umowa darowizny

Darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku; ewentualny podatek zależy od pokrewieństwa między stronami umowy.

Umowa o dożywocie (dotyczy tylko nieruchomości)

W zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie.

Umowa o zniesienie współwłasności

Podział nieruchomości pomiędzy współwłaścicieli lub przekazanie nieruchomości jednemu z nich na wyłączną własność; ewentualne podatki zależą od: nieodpłatności zniesienia i pokrewieństwa między stronami umowy albo od wysokości spłat.

Umowa przedwstępna

Gdy strony nie chcą lub nie mogą jeszcze zawrzeć ostatecznej umowy, w związku z czym zobowiązują się względem siebie do jej zawarcia w przyszłości.

Umowa zamiany

Każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność nieruchomości w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej nieruchomości.

Umowa deweloperska

Zawarta między nabywcą a deweloperem, na podstawie której to umowy deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę.

Umowa lub akt założycielski

Umowa lub akt założycielski spółki handlowej

Akt ustanowienia

Akt ustanowienia fundacji

Protokół

z zebrania wspólników, zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Testament

W którym można powołać spadkobiercę do całości spadku, uczynić zapis windykacyjny (postanowienie, że oznaczona osoba nabywa konkretny przedmiot np. nieruchomość), włożyć na spadkobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, ustanowić wykonawcę testamentu.

Odrzucenie spadku

Jeżeli nie minęło 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, może on odrzucić spadek. Prosimy o przygotowanie skróconego odpisu aktu zgonu osoby zmarłej.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Dokument wykazujący spadkobierców oraz informujący o przysługujących im udziałach w spadku wraz ze wskazaniem osób, na których rzecz zmarła osoba uczyniła zapisy windykacyjne.

Wymagane dokumenty:

  • odpis aktu zgonu
  • dokument z numerem PESEL osoby zmarłej
  • odpisy aktu urodzenia/małżeństwa spadkobierców
  • testamenty
  • numery ksiąg wieczystych.

Nie można udzielać pełnomocnictwa do tej czynności. Koszty zależą od ilości uczestników, testamentów, oraz od daty śmierci.

Umowa o dział spadku

Ppodział nieruchomości pomiędzy spadkobierców lub przekazanie nieruchomości jednemu z nich na wyłączną własność; ewentualny podatek zależy od wysokości spłat.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.

Umowa majątkowa

Rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, rozszerzona wspólność majątkowa.

Umowa o podział majątku wspólnego

Podział majątku pomiędzy małżonkami, w których małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej albo byłymi małżonkami lub przekazanie nieruchomości jednemu z nich na wyłączną własność.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Między innymi w związku z umową najmu okazjonalnego, pożyczką lub kredytem, alimentami.

Ustanowenie ograniczonych praw rzeczowych

Na przykład ustanowienie służebności przesyłu, służebności gruntowej, służebności mieszkania lub hipoteki.

Poświadczenia

  • podpisu – złożenie podpisu w obecności notariusza lub uznaniu złożonego wcześniej podpisu za własnoręczny.
  • za zgodność z okazanym dokumentem.

Pełnomocnictwo lub zgoda małżonka

na dokonanie czynności.

Zespół Kancelarii

Poznaj cały zespół pracujący w naszej Kancelarii notarialnej

Katarzyna Hańska Notariusz Zielona Góra
Katarzyna Hańska
Notariusz
Katarzyna Kaczanowska Notariusz Zielona Góra
Katarzyna Kaczanowska
Notariusz
Marcin Hański notariusz Zielona Góra
Marcin Hański
Notariusz
Kancelaria notarialna Zielona Góra
Justyna
Prawniczka
Kancelaria notarialna Zielona Góra
Izabela
Asystentka notariusza
Kancelaria notarialna Zielona Góra
Iwona
Asystentka notariusza
Zielona Góra notariusz Hańska Kaczanowska

Opłaty

W celu wyliczenia indywidualnej opłaty dla Państwa czynności prosimy o kontakt telefoniczny, bądź drogą elektroniczną.

Taksa notarialna

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie, którego stawki maksymalne określa: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług (Vat), przekazywany przez notariusza organom podatkowym.

Podatki

Od dokonywanych czynności notarialnych notariusz pobiera na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

  • Podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.
  • Podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn

Opłaty sądowe

Notariusz pobiera należne opłaty sądowe na podstawie: Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych

Dogodne terminy spotkań

Po uprzednim uzgodnieniu, istnieje możliwość dokonania czynności notarialnych poza godzinami otwarcia kancelarii.

Współpraca z tłumaczami

Załatwiamy sprawy w wielu językach. Dzięki współpracy z tłumaczami zakres naszych usług jest szerszy.

Różne metody płatności

Przyjmujemy płatności gotówką, kartą, blikiem, a take przelewem.

We speak English and french

We speak english and french. We can help you in these languages.

Skontaktuj się z nami

Masz sprawę notarialną do załatwienia? Skontaktuj się z nami i umów się na konsultację prawną lub dokonanie czynności notarialnych.

Kontakt

Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: od 9.00 do 17.00


Dokonanie czynności o innej porze oraz w innym dniu, w tym w soboty, jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem.

Numer konta

46 2030 0045 1110 0000 0214 5790

NIP Kancelarii

929-14-05-018

Notariusz Zielona Góra Hańska Kaczanowska Hański